index

MRT Hersengymnastiek
Wat is Motorisch Remedial Teaching ?Door middel van speelse activiteiten worden de motorische vaardigheden gestimuleerd ( soort van bijles voor de motoriek ).

Meestal wordt dit gedaan als kinderen motorisch achterblijven of motorisch opvallen.
Vallen veel , houterig bewegen , laten veel dingen vallen.
Kinderen die uitbehandeld zijn bij de kinderfysiotherapeut, maar nog niet helemaal klaar zijn om de verworven vaardigheden direct in de praktijk (de gymles, buitenspelen) toe te kunnen passen, kunnen de vaardigheden eerst tijdens de MRT lessen oefenen en verder uitbouwen.

Maar liever wil ik het voor zijn.

Het is erg belangrijk dat de kinderen symmetrisch worden , dit omdat het kinderen helpt verbindingen tussen de linker en rechterhersenhelft te maken waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Mijn missie.

Het is mijn missie om de motorsiche ontwikkeling  beter onder de aandacht te brengen.
Dit doe ik o.a. door voorlichtings – workshops te geven aan Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en Basisscholen. En in mijn lessen HERSENGYMNASTIEK. We zijn er niet altijd bewust van dat kinderen pas op latere leeftijd ‘ echt ‘ rechts of links worden. ( pas rond de 6/7 jaar ). En dat wij een voorbeeldfunctie hebben ook wat de motoriek betreft hier wil ik mee zeggen dat als wij alles met één hand voordoen , de kinderen het ook met één hand nadoen.

Het is belangrijk om kinderen vooral tussen de 3 en 6 jaar veel met links EN rechts EN allebei de handen te laten doen. Waarom …… omdat als je dan ook de hersenen optimaal ontwikkeld ( als je iets met je rechterhand doet , wordt dit door de linkerkant van de hersenen aangestuurd. Doe je ook nog andere dingen tijdens het bewegen bijv. zingen of praten dan bevorderd dit ook nog bijvoorbeeld de taalontwikkeling ) Interessant hè. Daarom HERSENGYMNASTIEK .


Les Hersengymnastiek

Hersengymnastiek is een les voor kinderen 4 – 8 jaar  o.b.v. 
Motorisch Remedial Teacher

BEWEGEN IS DE BASIS

Bewegen voor jonge kinderen is erg belangrijk, de basis om stil te kunnen zitten en je te kunnen concentreren is bewegingservaring. Bewegingservaring krijg je door veel te bewegen. Ook is het belangrijk om op deze leeftijd veel symmetrische oefeningen te doen. Hierdoor worden er belangrijke verbindingen gemaakt tussen de Linker- en  Rechterhersenhelft. Is je kind nog niet  ‘schoolrijp' of zijn er problemen met de coördinatie, balans. Lukt het beginnend lezen, rekenen niet. Kom eens kijken en meedoen.

Wat gaan we doen :

•             Coördinatie spelletjes ( lichaamsbesef )

•             Ritme en klapoefeningen  (taalontwikkeling )

•             Balvaardigheid spelletjes (links-rechts-voor-achter)

•             Balansoefeningen en leren stoppen

•             (A) Symmetrie oefeningen tegelijk en ongelijk bewegen

•             Focus en concentratie oefeningen

•             Hand – oog coördinatie oefeningen

Waar , Wanneer , Kosten

•             Bij BODYWORK SPORTSTUDIO op de Kapellerlaan 50 , Roermond

•             Woensdag 15.00 tot 16.00 (andere dagen, even vragen)     

•             Werken in kleine groepjes    > Per les € 7,50  >

 

Workshop Motorische Ontwikkeling

Hersengymnastiek…over de samenhang tussen de motoriek en het brein Workshop Motorisch Remedial Teaching  door Monique Sijben

Motorisch Remedial Teaching (MRT)  richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind. Dit door middel van plezierig bewegen , zelfvertrouwen opbouwen en de motorische ontwikkeling verbeteren, zodat er balans en samenwerking ontstaat in lichaam en in de hersenen, waardoor leren weer wat makkelijker gaat.

Bewegen is heel belangrijk voor  kinderen. Door veel te bewegen doen kinderen bewegingservaring op en dat is weer de basis om je b.v. te kunnen concentreren. Ook is het belangrijk om symmetrische oefeningen te doen, want hierdoor worden belangrijke verbindingen gelegd tussen de linker- en de rechter hersenhelft.

Monique Sijben heeft de opleiding motorisch remedial teaching gevolgd. Naast haar werkzaamheden in het onderwijs geeft ze peutergym en gymnastiek voor kinderen van 4-8 jaar. Hierin is ze bewust bezig met de uitgangspunten van MRT.

Zij zal vertellen over o.a. de volgende onderwerpen:

•             de 4 fasen van de motorische ontwikkeling

•             het belang van het doorlopen van de verschillende ontwikkelingsfasen

•             motoriek en breinontwikkeling

•             reflexen

•             oogvolgbeweging

•             verschillende soorten bewegingsmogelijkheden en peutergym

Voorbeeld Programma: 
19.45 uur:           Inloop met koffie en thee
20.00 uur:           Opening 
20.15 uur:           Presentatie over het thema: Hersengymnastiek…motoriek en het brein.
21.15 uur:           Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur:           Afsluiting

De workshop kan gegeven worden aan ouders of professionals 

Kosten : € 225,- incl voorbereiding en materialen

Spelen en bewegen; zuurstof voor het kinderbrein.
Kijk maar eens naar Professor Erik Scherder in het Klokhuis

 

 


Je kunt ons vinden bij:
BodyWork Sportstudio
Kapellerlaan 50
Roermond

moniquesijben@gmail.com

-06-2886-3218-